استایل های مختلف برای محصول تکی

هاور دکمه ها ، هاور دکمه ها عنوان مرکزی ، هاور اطلاعات ، اطلاعات در مورد کلیک ، فروش فوری ، دکمه ظاهر شونده